اخبـــار همایـــش
  • تمدید مهلت بارگذاری فرایندها

  • مهلت ارسال فرایندهای شانزدهمین جشنواره کشوری شهید مطهری تمدید شد

  • شروع بارگذاری فرایندهای جشنواره کشوری شهید مطهری

صفحه اصلی
روز شمار جشنواره
روز مانــــده تا شـــروع جشنواره

شروع جشنواره : 1402/02/13
پـایــان جشنواره : 1402/02/15
سایت های مرتبط
تهران، شهرک غرب، خیابان سیمای ایران، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
کلیه حقوق مادی و معنـــوی این سایت برای وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی محفوظ اســـت
فرایند گستر نیوشا